VAV skupnost

Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost)logos1 VAVm

Glavni razlog za projekt Partnerstvo s kmetijami za Varno, Aktivno in Vključujočo skupnost (VAV skupnost) je iskati v slabem družbenem položaju precejšnjega dela kmečke populacije, ki je med najnižjimi v Sloveniji, še zlasti to velja za tiste z manjšimi družinskimi kmetijami.


S projektom želimo prispevati k izboljšanju možnosti za življenje na podeželju, manjšim kmečkim gospodarstvom pa z novimi nekmetijskimi dejavnostmi omogočiti nove dohodkovne vire, ki bodo kmetijam omogočali dosegati »normalne« pogoje za življenje in s tem prispevati k poseljenosti podeželja in socialni vzdržnosti na podeželju tudi za marginalne skupine.

Glavni cilj projekta je s pomočjo izobraževanja, povezovanja in izkoriščanja sinergije med partnerji, pripraviti programe, ki jih bosta partnerski kmetiji v sodelovanju z drugimi partnerji poskusno izvedli. S tem se bo vključenima kmetijama pomagalo nadgraditi njihove dosedanje dejavnosti z novimi nekmetijskimi dejavnostmi.

 

Glavne dejavnosti:

  • Koordinacija in vodenje projekta
  • Izobraževanje in usposabljanje za projektne partnerje:
    1) Izobraževanje in usposabljanje za delo z izbranimi ciljnimi skupinami (Dostopnost prostora, storitev, informacij za osebe s posebnimi potrebam, Izobraževanja in usposabljanja za delo s slepimi in slabovidnimi osebami in 2) Izobraževanje za delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in osebami z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoj, Izobraževanje in usposabljanje za delo z živili).
  • Izobraževanja in usposabljanja za pripravo in izvedbo poizkusnih dejavnosti na kmetiji (Samooskrba na kmetijah, Gojenje zelišč in njihova uporaba na kmetijah, Trendi v kulinariki, Trendi v aranžiranju pogrinjkov, Priprava jedi iz zelišč, Trženje storitev).
  • Izobraževanja za pripravo novih storitev za izbrane ciljne skupine (Hrana kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Umetnost kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Živali kot sredstvo za komuniciranje in izražanje čustev, Primeri dobrih praks s področja storitev za ciljne skupine).
  • Priprava in poizkusna izvedba aktivnosti (Iz zemlje na krožnik, Uporaba keramike v gospodinjstvu, Terapija s konji, Spoznaj kmetijo s konji, Prenos znanj na druge kmetije).
  • Izdelava zunanje evalvacije
  • Promocija in obveščanje javnosti

 

Partnerji: Zavod GOST na PLanoti so.p. - vodilni partner, VDC Postojna, kmetija Alenka Gololičič, kmetija Dejan Strgar

Vrednost Projekta 37.262,09 EUR

Sofinancirano s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP); podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani.

Spletna stran RAZVOJ PODEŽELJA.

Trajanje projekta: 24 mesecev; 16. julij 2018 - 16. julij 2020