Zavod GOST na Planoti, so.p.

Prizadevamo si za dvig kakovosti življenja na širšem območju Banjške in Trnovske planote. Vodimo dejavnosti, ki popestrijo turistično ponudbo, obujajo in negujejo naravne danosti in kulturne znamenitosti, spomenike, objekte ter izročila.

KONTAKTNI PODATKI:logotip za www16 CRV

Zavod GOST na Planoti, so.p.
Lokve 30
5252 Trnovo pri Gorici

Telefon: +386 5 307 40 40, + 386 40 288 097
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zasebni Zavod za gostinstvo in turizem Na Planoti, so.p. (na kratko Zavod GOST na Planoti, so.p.) je bil ustanovljen leta 2008. Od leta 2013 je zavod tudi socialno podjetje. Ustanovitelji so Društvo ljubiteljev narave Planote, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, RRA Nova GoricaAŽMURK, Zavod za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin in Zasebni zavod ENERGIJSKE POTI Tolmin. Namen zavoda je pospeševanje in razvoj turizma na območju Banjške in Trnovske planote.

Namen zavoda je izvajanje različnih dejavnosti s področja spodbujanja in izvajanja turizma, športa, kulture in izobraževanja, pri čemer za njihovo izvajanje zaposluje različne ranljive skupine na trgu dela. Na takšen način zavod ustvarja nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo takšnih skupin na trgu dela. Zavod deluje tudi v javnem interesu in njegov namen ni pridobivanje dobička.
Trenutno zavod soupravlja z Zeliščnim centrom v Grgarskih Ravnah.