Projekti

ZELI za ljudi

"Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019"

MJU

Partnerji: Zavod GOST na Planoti so.p. – vodilni partner, ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje) in MDSS (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica)

Višina dodeljenih sredstev: 75.000,00€

Št. subvencioniranih delovnih mest: 3

Obdobje subvencioniranja delovnih mest: 01.11.2019 – 31.01.2022

Glavni cilj projekta je pripraviti inovativne, tržno zanimive programe, vezane na zelišča, ki bodo prispevali k socialni in delovni aktivaciji ranljivih skupin in trajnemu razvoju organizacij vključenih v konzorcij. Z izvedbo vseh planiranih aktivnosti bomo vplivali na večjo motiviranost za delo ranljivih skupin (oseb z motnjami v duševnem zdravju in oseb s težavami z vidom), izboljšali trajnostni razvoj vključenih partnerskih organizacij, prispevali k ohranjanju dediščine predelave zelišč ter ohranjanju narave.
Zastavljeno se bo doseglo s/z: povezovanjem organizacij, ki se že sedaj ukvarjajo z aktivacijo oseb iz ranljivih skupin, v skupni konzorcij; Medgeneracijskim sodelovanjem; Izobraževanjem in prenosom znanja med ranljivimi skupinami in razvojem tržno zanimivih programov na področju zelišč za delo z ranljivimi skupinami.
S pomočjo »Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019«, se je, za obdobje trajanja projekta pri projektnih partnerjih zaposlilo 3 osebe, ki skrbijo za izvedbo planiranih aktivnosti in doseganje zastavljenih rezultatov.
Zastavili smo si, da bomo:
Za razvoj in izvajanje novih programov za delo z ranljivimi skupinami v delovnem procesu, usposobilo 2 mentorja ter 6 koordinatorjev za delo z ranljivimi skupinami, pripravile smernice za delo z različnimi ranljivimi skupinami v delovnem procesu in izvedlo delavnice za ranljive skupine v kuhinji, na vrtu,..
Izvajali in nadgrajevali obstoječe dejavnosti zeliščnega centra ( pogostitve, programi za šole, priprava žlikrofov s slepimi in slabovidnimi,…).
Razvijali nove dejavnosti v zeliščnem centru ( razvoj novih turističnih programov, novih receptov z zelišči,..).
Skupaj tržili in promovirali za kar bomo oblikovali konzorcij, izdelali tržanski načrt, razvijali skupno socialno znamko, izvedli vsaj 2 promocijska dogodka, ozaveščali javnost in promovirali Zeliščni center.
Za vodenje in koordinacija bomo oblikovali projektno skupino, ki bo dogovorila načine komuniciranja, pogostost sestankov in načine reševanja konfliktov.

Osebna izkaznica projekta